circles grafik
Kalundborg KommuneKalundborg GymnasiumNOV FlexiblesNovo Nordisk Manufacturing Kalundborg
mobile menu

Kalundborgegnens Erhvervsråd er en selvstændig juridisk forening i Kalundborg Kommune

Erhvervsrådets formål er – på basis af områdets særlige forudsætninger og erhvervsstruktur – at virke til fremme af erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen ved at yde assistance til de eksi­sterende virksomheder på Kalundborgegnen, herunder specifikt at etab­lere sam­arbejde om­kring produkt­fornyelse og markedsføring på såvel hjemmemarked som eks­portmarked.

Ved hjælp af sparring med iværksættere bakkes op om etablering af nye virksomheder på egnen.

Ved bl.a. facilitering af netværk fremmes samarbejdet mellem forskellige erhvervsgrene i området. 

Kalundborgegnens Erhvervsråd er kontaktorgan mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner på den ene side og kommunen på den anden. Herudover er Erhvervsrådet initiativtager til kulturelle tiltag, der kan styrke den erhvervsmæssige udvikling i området.

Læs mere om Erhvervsrådet her

08. Februar 2018

IT-specialister søger jobmuli ...

Få adgang til internationale IT-specialister og ingeniører, der søger jobmuligheder i Danmark! Er din virksomhed på udkig efter en højt specialiseret medarbejder, men har svært ved at finde den rett ...