circles grafik
Kalundborg KommuneKalundborg GymnasiumNOV FlexiblesNovo Nordisk Manufacturing Kalundborg
mobile menu

Kalundborgegnens Erhvervsråd er en selvstændig juridisk forening i Kalundborg Kommune

Erhvervsrådets formål er – på basis af områdets særlige forudsætninger og erhvervsstruktur – at virke til fremme af erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen ved at yde assistance til de eksi­sterende virksomheder på Kalundborgegnen, herunder specifikt at etab­lere sam­arbejde om­kring produkt­fornyelse og markedsføring på såvel hjemmemarked som eks­portmarked.

Ved hjælp af sparring med iværksættere bakkes op om etablering af nye virksomheder på egnen.

Ved bl.a. facilitering af netværk fremmes samarbejdet mellem forskellige erhvervsgrene i området. 

Kalundborgegnens Erhvervsråd er kontaktorgan mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner på den ene side og kommunen på den anden. Herudover er Erhvervsrådet initiativtager til kulturelle tiltag, der kan styrke den erhvervsmæssige udvikling i området.

Læs mere om Erhvervsrådet her

02. Marts 2018

Life Science Talent Attraction ...

Since yesterday The Greater Copenhagen Life Science Talent Attraction campaign is officially live, and will be running for the next 8 weeks.  Thanks to the following six companies, Novo Nordisk, FMC, Asc ...