circles grafik
Kalundborg KommuneKalundborg GymnasiumNOV FlexiblesNovo Nordisk Manufacturing Kalundborg
mobile menu

Din virksomhed kan også få glæde af Kalundborg Rekrutteringsalliance

Kalundborg Rekrutteringsalliance har til formål at støtte virksomheder på Kalundborgegnen med at rekruttere højtuddannet arbejdskraft. 

Som udgangspunkt kræver deltagelse i ovenstående medlemskab af Kalundborgegnens Erhvervsråd, såfremt man er lokaliseret i Kalundborg Kommune. Virksomheder lokaliseret uden for kommunen kan blive en del af samarbejdet mod betaling. 

Alliancen består af A-kasser, jobcentre, universiteter og virksomheder, og formålet med samarbejdet er

  • At synliggøre medlemmerne, fra de deltagende A-kasser, overfor virksomhederne i Kalundborg Kommune og dermed øge deres muligheder for at komme i beskæftigelse i virksomhederne i Kalundborg Kommune og de kommuner som samarbejdsaftalens parter samarbejder med
  • At hjælpe virksomhederne med at besætte åbne akademiske stillinger
  • At styrke dialogen mellem A kasserne og virksomhederne i Kalundborg kommune
  • At øge A kassernes medlemmers forståelse af og indsigt i de ledige job, gældende kompetence krav og ikke mindst kendskabet til virksomhederne i Kalundborg Kommune

Indhold
Det er samarbejdsaftalens parters hensigt, at kunne formidle kontakten til alle typer af kvalificeret arbejdskraft.

Samarbejdet mellem de deltagende A-kasser, jobcentre, virksomheder og øvrige samarbejdsparter i denne aftale vil være stærkt medvirkende til, at det vil være muligt at skabe én indgang for virksomheder, hvor de vil kunne få hjælp til at rekruttere alle typer af kvalificeret arbejdskraft.

Samarbejdet vil ligeledes kunne bidrage til, at A-kassernes medlemmer vil blive synliggjorte og attraktive for virksomhederne.

A-kassernes konkrete rekrutteringsarbejde tilrettelægges i et tæt samspil med Jobcenter Kalundborg, med henblik på at sikre, at så stor en gruppe relevante akademikere som muligt bliver jobsøgende i Kalundborg.

Yderligere tiltag i alliancen: etablering af Rekrutteringsnetværk og netværk PR/Presse og Branding. Deltagelse på messer og folkemøder. Individuelle og målrettede søgninger efter job til medfølgende ledsager til en, der har fået job på en virksomhed, som er med i Kalundborg Rekrutteringsalliance

02. Marts 2018

Life Science Talent Attraction ...

Since yesterday The Greater Copenhagen Life Science Talent Attraction campaign is officially live, and will be running for the next 8 weeks.  Thanks to the following six companies, Novo Nordisk, FMC, Asc ...