circles grafik
Kalundborg KommuneKalundborg GymnasiumNOV FlexiblesNovo Nordisk Manufacturing Kalundborg
mobile menu

Kalundborgegnens Erhvervsråd er en selvstændig juridisk forening i Kalundborg Kommune

Erhvervsrådets formål er – på basis af områdets særlige forudsætninger og erhvervsstruktur – at virke til fremme af erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen ved at yde assistance til de eksi­sterende virksomheder på Kalundborgegnen, herunder specifikt at etab­lere sam­arbejde om­kring produkt­fornyelse og markedsføring på såvel hjemmemarked som eks­portmarked.

Ved hjælp af sparring med iværksættere bakkes op om etablering af nye virksomheder på egnen.

Ved bl.a. facilitering af netværk fremmes samarbejdet mellem forskellige erhvervsgrene i området. 

Kalundborgegnens Erhvervsråd er kontaktorgan mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner på den ene side og kommunen på den anden. Herudover er Erhvervsrådet initiativtager til kulturelle tiltag, der kan styrke den erhvervsmæssige udvikling i området.

Læs mere om Erhvervsrådet her

29. Marts 2019

Seks elever fra Kalundborgegne ...

Helt enestående er der seks elever fra virksomheder på kalundborgegnen, der deltager i dette års udgave af Skills, der bliver afholdt i Næstved fra den 4. - 6. april 2019.  Kalundborgegnens Erhvervsr ...

19. December 2018

Biotekmester 2019 ...

I januar 2019 kåres Danmarks Biotekmestre for første gang. Det sker i Biotekbyen Kalundborg, og I kan komme med og vinde flotte præmier til hele jeres klasse.  I forbindelse med Biotekmesterskabet afh ...