circles grafik
Kalundborg KommuneKalundborg GymnasiumNOV FlexiblesNovo Nordisk Manufacturing Kalundborg
mobile menu

Aktiviteter i rekrutteringsalliancen 2017-2018

Af Stine Gry Roland, medlem af styregruppen samt kommunikationspartner på Novo Nordisk Kalundborg

Fokus for Kalundborg rekrutteringsalliance - fra rekruttering til fastholdelse

Da virksomhederne i Kalundborg for tiden oplever et lidt nedtonet behov rekruttering, har rekrutteringsalliancen besluttet at flytte fokus fra rekruttering til fastholdelse for 2017-2018.

Cool events og ’Hot topic’ gå-hjem-møder

Alliancen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan arbejde på at sætte fokus på Kalundborg som et ’hotspot for naturvidenskab og cool jobs’.

Gruppen drives af Stine Gry Roland fra Novo Nordisk og har desuden deltagelse fra Kalundborgegnens Erhvervsråd, udviklingsstabe samt kommunikation fra Kalundborg Kommune, diplomingeniøruddannelsen Absalon samt Knowledge Hub Zealand.

Gruppen ønsker at identificere og afholde en række spændende naturvidenskabelige ’hot topi’c gå-hjem-møder for alliancevirksomhedernes medarbejdere, primært målrettet unge akademikere fra industrien i Kalundborg samt de studerende på diplomingeniøruddannelsen. Arbejdet går nu i gang, og alle events vil blive annonceret i netværket i rekrutteringsalliancen samt via virksomhedernes interne kommunikationskanaler i det omfang, at den enkelte virksomhed i alliancen finder det relevant.

Gruppen skal også diskutere muligheden for at arbejde målrettet på at tiltrække en eller flere relevante cool og nørdede årlige naturvidenskabelige events, som kan tænkes at vælge Kalundborg som værtsby. Sidstnævnte kræver selvfølgelig en længerevarende indsats – og har derfor også længere udsigt. Det hele ville kunne kombineres med branding, bosætnings- og evt. rekrutteringstiltag, i det omfang, partnerne i alliancen finder det relevant.

Input til ovenstående er meget velkomne – kontakt Stine Gry Roland, Novo Nordisk, på STGP@novonordisk.com

Job til partner – geografisk udvidet netværk

Rekrutteringsalliancen arbejder sammen med kommunens bosætningskonsulent Mette Wendel på en geografisk udvidelse af netværket af virksomheder, der ønsker at være med i ordningen ’job til partner. En ordning, hvor partnere til nye medarbejdere i Kalundborg Kommune kan få support til at finde sig et nyt job i nærhed til Kalundborg. Ordningen er initieret for at styrke bosætning i lokalområdet samt fastholdelse af medarbejdere lokalt hos virksomhederne i Kalundborg. Virksomhederne i netværket forpligter sig til at screene relevante CV’er på en partner, der følger med en ansat til en virksomhed i Kalundborg. Eventuel ansættelse sker på lige vilkår med øvrige kandidater – forskellen er alene rådgivningen om mulighederne samt eksponeringen af CV og kompetencer hos de ansættende ledere i de virksomheder, der deltager i netværket. Det er en win win situation. Virksomhederne i Kalundborg øger deres fastholdelse – og virksomhederne får serveret relevante kompetencer med lokal forankring.

Input til ovenstående er meget velkomne – kontakt Mette Wendel, Kalundborg Kommunen på mette.wendel@kalundborg.dk.

Samarbejde med universiteter

I Kalundborg er der på det seneste etableret flere spændende uddannelsesinitiativer, herunder senest diplomingeniøruddannelsen samt samarbejde omkring masterprojekter. Endnu flere er på vej, herunder Knowledge Hub Zealand og pharma-operatøruddannesen. Kalundborg Rekrutteringsalliance vil arbejde målrette for at styrke de allerede etablerede uddannelsesinitiativer – samt for at styrke processen omkring etablering af kommende initiativer i Kalundborg. Som et led i dette vil Rekrutteringsalliancen i 2017 invitere vores samarbejdspartnere fra hhv. virksomhederne samt universiteterne til en dialog omkring de mange spændende eksisterende samt forestående muligheder.

Desuden arbejder alliancen på at styrke mulighederne for, at de diplomingeniørstuderende kan finde studiejobs i nærområdet. Så hvis du kender til en god mulighed, så giv endelig lyd.

Input til ovenstående er meget velkomne. Kontakt gerne Christian Beenfeldt, Knowledge Hub Zealand, Christian.Beenfeldt@kalundborg.dk.    

Folkemødedeltagelse

I 2018 har hverken Kalundborgegnens Erhvervsråd eller Kalundborg Rekrutteringsalliance et telt på Folkemødet. Det ændrede behov for rekruttering samt mange gode initiativer fra bl.a. rekrutteringsalliancen betyder, at de store virksomheder på nuværende tidspunkt ikke har behov for at få sat fokus på at rekruttere højtuddannet arbejdskraft. Derfor er der ikke behov for at Kalundborgegnens Erhvervsråd deltager og fremhæver Rekrutteringsalliancen på årets Folkemøde. Til gengæld deltager flere af Rekrutteringsalliancens partnere fortsat med henblik på at synliggøre Kalundborg. En arbejdsgruppe bestående af Kalundborg Kommune, Symbiosen, Diplomingeniøruddannelsen Absalon, Statoil, Novo Nordisk, og Knowledge Hub Zealand arbejder på at etablere fælles events og debatter, med fokus på bl.a. symbioseprojekter, bosætning, uddannelse, infrastruktur samt fastholdelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til Kalundborg.

Input til ovenstående er meget velkomne – kontakt Stine Gry Roland, Novo Nordisk, på STGP@novonordisk.com

Rugbrødgruppe skifter navn og medlem

Rugbrødsgruppen i Kalundborg rekrutteringsalliancen har ændret navn til styregruppen. Da vi i 2017-2018 ikke har så stort fokus på rekruttering, er Akademikernes Akasse ikke længere med i styregruppen – men deltager fortsat i samarbejdet som partner. I stedet er nu indtrådt Christian Beenfeldt, der er projektleder på Knowledge Hub Zealand. Derudover består styregruppen af erhvervsdirektør Hans Søie, arbejdsmarkedschef Jens Folman samt Stine Gry Roland, kommunikationspartner Novo Nordisk Kalundborg.

02. Marts 2018

Life Science Talent Attraction ...

Since yesterday The Greater Copenhagen Life Science Talent Attraction campaign is officially live, and will be running for the next 8 weeks.  Thanks to the following six companies, Novo Nordisk, FMC ...

19. December 2018

Biotekmester 2019 ...

I januar 2019 kåres Danmarks Biotekmestre for første gang. Det sker i Biotekbyen Kalundborg, og I kan komme med og vinde flotte præmier til hele jeres klasse.  I forbindelse med Biotekmesterskabe ...

29. Marts 2019

Seks elever fra Kalundborgegnen deltager ...

Helt enestående er der seks elever fra virksomheder på kalundborgegnen, der deltager i dette års udgave af Skills, der bliver afholdt i Næstved fra den 4. - 6. april 2019.  Kalundborgegnens Erhv ...

29. Marts 2019

Seks elever fra Kalundborgegne ...

Helt enestående er der seks elever fra virksomheder på kalundborgegnen, der deltager i dette års udgave af Skills, der bliver afholdt i Næstved fra den 4. - 6. april 2019.  Kalundborgegnens Erhvervsr ...

19. December 2018

Biotekmester 2019 ...

I januar 2019 kåres Danmarks Biotekmestre for første gang. Det sker i Biotekbyen Kalundborg, og I kan komme med og vinde flotte præmier til hele jeres klasse.  I forbindelse med Biotekmesterskabet afh ...